Pamoka, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti

Integruota istorijos, geografijos, muzikos, lietuvių ir rusų kalbų, matematikos ir gamtos mokslų

pamoka, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti

Gruodžio 9 d. Centre vyko MEPA projekto inicijuota integruota istorijos, geografijos, muzikos,
lietuvių ir rusų kalbų, matematikos ir gamtos mokslų pamoka, skirta Tarptautinei žmogaus teisių
dienai paminėti. Ji vyko 4 – 10 klasėse.
MEPA ambasadoriai parengė dainą, skaidres ir žaidimą apie žmogaus teises.
10b klasės mokiniai gamtos mokslų pamokoje ,,Žmogaus teisės. Raida ir kaita“ su mokytoja Ž.
Černiauskiene diskutavo apie pagrindines teises, kuriomis remiasi Europos Sąjunga.
Istorijos ir matematikos pamokose ,,Vaiko teisės ir pareigos“ 6b ir 5a klasės mokiniai su
mokytojomis J. Strebeikiene ir R. Bundziene diskutavo, kad teisės yra neatsiejamos nuo pareigų,
kad būtina gerbti ir saugoti kitų žmonių privatumą.
8a klasės mokiniai per rusų kalbos pamoką su mokytoja L. Andriuškevičiene diskutavo tema
,,Žmogaus teisių gynėjai. ES skiriama Sacharovo premija už minties laisvę“.
Geografijos pamokoje 6a klasės mokiniai su mokytoja Z. Talutiene diskutavo apie žmogaus teises,
kurias būtų galima apibrėžti kaip moralės ir elgesio normas, visuomenines vertybes, žaidė Kahoot
žaidimą ,,Žmogaus teisės“.
Muzikos pamokoje mokytoja D. Jagelavičiūtė su 4 klasės mokiniais dainavo ,,Human (Karaoke
versija).
Lietuvių kalbos pamokoje 7a klasės mokiniai su mokytoja G. Petkuviene diskutavo apie A.
Sacharovo asmenybę, kuris savo pavyzdžiu įkvėpė kovoms už žmogaus teises ir laisvę.
Pamokų metu buvo padaryta išvada, kad tik žmogiškosios teisės ir laisvės užtikrina visavertį
žmogaus gyvenimą, tačiau reikia nepamiršti, kad teisės neatsiejamos nuo pareigų.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras