Pamoka apie ES vertybes.

Ar dažnai susimąstome apie vertybes? Ar žinome kaip mūsų teises gina ES ar kitos jos institucijos? Ar žinome kaip išrikiuotume savo vertybes nuo pačios svarbiausios iki… O gal jos visos vienodai svarbios? Europos Parlamentas yra pelnęs aktyvaus pagrindinių žmonių teisių ir demokratijos rėmėjo reputaciją. EP siekia užtikrinti vertybinius pamatus, demokratijos tęstinumą ir žmogaus teises ir laisves ne tik Europoje, bet ir už jos ribų.
Tačiau ar visda tai pavyksta?
Jaunesnieji MEPA ambasadoriai Justė Olendraitė ir Nojus Neverdauskis supažindino gimnazijos aštuntokus su Europos Sąjungos vertybėmis. Pamokos metu moksleiviai sužinojo, kokios yra Europos Sąjungos vertybės, ir susipažino su kai kuriais konkrečiais pavyzdžiais, kaip ES jas užtikrina praktiškai.
Kiekvienas moksleivis ne tik susipažino su ES vertybėmis, bet jas palygino ir su savo asmeninėmis vertybėmis. Svarbiausius probleminius klausimus sprendė dalindamiesi mintimis ir idėjomis su klasės draugais. Mokiniai diskutavo šiomis temomis, klausė savęs, ar asmeniškai pritaria šioms vertybėms. Kitaip tariant, ar (asmeniškai) pritaria, kadkiekvienas žmogus turėtų būti laisvas, lygus su visais, gyventi demokratijos sąlygomis, paisyti teisinės valstybės principo, gerbti žmogaus orumą ir žmogaus teises, būti tolerantiškas ir solidarus?

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija