“Pagauk Europos žvaigždę”

2024 gegužės 9d. ,,Ąžuolyno” gimnazijos MEPA komanda organizavo pamoką „Pagauk Europos žvaigždę“ skirtą mokiniams, norintiems giliau susipažinti su ES veikimo principais ir funkcijomis.Pamokos metu mokiniai supažino su ES svarba, struktūra, funkcijomis ir kasdieniniu veikimu, kad geriau suprastų, kaip šis unikalus tarptautinis susivienijimas veikia ir kokią įtaką jis daro mūsų kasdieniam gyvenimui. Pamokos metu mokiniai taip pat sužinojo apie ES istoriją ir jos plėtrą nuo šešių steigėjų valstybių iki dabartinių 27 narių. Mokiniai susipažino su Europos Komisija, Europos Parlamentu, Europos Vadovų Taryba ir kitomis svarbiomis institucijomis, suprato jų vaidmenis ir kaip jos veikia kartu siekdamos bendrų tikslų. Pamokos pabaigoje mokiniams buvo suteikta galimybė užduoti klausimus ir diskutuoti apie ES ateitį, jos iššūkius ir galimybes. Diskusijos metu buvo aptariama Brexit tema, migracijos krizė ir kiti aktualūs klausimai. Tokiu būdu pamoka ne tik suteikė mokiniams žinių, bet ir skatino juos aktyviai domėtis Europos Sąjungos veikla bei dalyvauti demokratiniuose procesuose. Apskritai, paskaita „Pagauk Europos žvaigždę“ buvo ne tik informatyvi, bet ir įkvepianti, skatinanti mokinius tapti aktyviais ir informuotais ES piliečiais.
Ačiū mokytojams už pagalbą organizuojant šį renginį.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija