Mokonomika

„Swedbank“ iniciatyva surengta nuotolinė pamoka „Mokonomika“ vyko kovo 9 d. 9:00-11:20 val. Joje dalyvavo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos I,II klasių mokiniai istorijos, pilietinio bei dorinio ugdymo pamokų metu.
„Mokonomika“ yra skirta visiems 1-12 klasių moksleiviams tvarumo, pilietiškumo, finansinio raštingumo ir kitomis aktualiomis temomis. Gimnazistai (9-12 ) pateko į ekspertų grupę, kur klausė žinomų asmenybių praktinių ir teorinių pranešimų, laukė „Prototo“ žaidimas, mankšta ir virtuali ekskursija. Visi suprato, kad žinios – esminis dalykas gyvenime…
„Mokonomikos“ pamoka prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“, kurios tikslas kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija