Mes – Europiečiai!

Centro Gimnazijos skyriuje dešimtokai, 3K-24 gr. (kirpėjas), 3D-15 gr. (interjero apipavidalintojas), 3KP-12 gr. (kompiuterinio projektavimo operatorius), 3M-6 gr. (multimedijos technikas) bei 3K-26 gr. (kirpėjas) gr. “a” pogrupio mokiniai per istorijos, geografijos ir anglų kalbos pamokas išradingai ir nuotaikingai paminėjo Europos dieną:
🔵 praplėtė žinias apie ES, jos istoriją, valstybių plėtrą, kultūrą, valdymo institucijas
🔵 mokiniai kartu su MEPA mokytojų komanda analizavo ES žemėlapį, domėjosi euro zonos šalimis, valstybėmis-kandidatėmis į ES, Šengeno erdve
🔵 aptarė svarbiausias Europos sąjungos piliečių laisves, bandė išdainuoti ES himną bei azartiškai sudalyvavo viktorinoje “Let’s explore Europe” anglų kalba
🔵 Be to, buvo treniruotąsi gegužės 9 dieną vyksiančiam Europos egzaminui!
Netradinices pamokas organizavo geografijos mokytoja J. Būtaitė, istorijos mokytoja V. Mačienė ir anglų klabos mokytoja I.Shyroki

Klaipėdos technologijų mokymo centras