MEPA mokytojų seminaras Briuselyje

Į Briuselį atstovauti Lietuvą šiemet išvažiavo Rugilė Paulauskaitė-Pranaitė (Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla), Loreta Jonaitė (Joniškio žemės ūkio mokykla), Gintarė Nausėdienė (Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras),Dalina Ubartaitė-Vingienė (Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras) ir Natalija Mikšienė (Vilniaus technologijų mokymo centras).
Pirmąją seminaro dieną seminaro dalyviams įvadinę sveikinimo kalbą tarė EP viceprezidentė komunikacijai Katarina Barley, EP Ryšių palaikymo tarnybų direktorius Stephen Clark bei Ryšių palaikymo tarnybų strateginės paramos skyriaus vadovas Frederico Rossetto. Įvadinių diskusijų metu buvo aptarti įvairūs jaunimo švietimo Europos Sąjungoje klausimai, taipogi aptarta aktualiausia šių dienų ES tema – Brexit.
Po įvadinės sesijos, vyko ES švietimo programų, skirtų jaunimui pristatymas. (M. Bukna ir A. Huth) Toliau praktinę seminaro dalį vedė M. Boussemaere, kuri yra MEPA mokykloms skirtos mokomosios medžiagos kūrėja. Praktinių užsiėmimų metu M. Boussemaere dalinosi įkvėpimu ir naudingais patarimais, kaip interaktyviai, įdomiai ir nestandartiškai pristatyti Europą ir ES moksleiviams. Daugelį užduočių ir mokymosi metodų mokytojai patys išbandė „savo kailiu“, tad grįžę galės puikiai pritaikyti naujienas savo mokyklose. Vakaro metu vyko „greitų pasimatymų sesija“, kur mokytojai iš visos ES padalinti į 6 grupes, susipažino iš arčiau, pristatė save, savo šalį bei atstovaujamą mokyklą, dalinosi gerąją patirtimi bei kvietė bendradarbiauti ateityje.
Antroji seminaro diena buvo skirta seminaro apibendrinimui, objektų lankymui, Europos istorijos muziejaus veiklų, skirtų ES mokiniams, pristatymui. Mokytojams buvo suteikta galimybė aplankyti Europos istorijos muziejų bei gido pagalba susipažinti su visa ekspozicija. Taip pat mokytojai buvo pakviesti aplankyti Europos Parlamento plenarinių posėdžių salę (angl. EP Hemicycle) ir su gido pagalba susipažinti su procesais vykstančiais posėdžių salėje ir už jos ribų.
Dvi intensyvios seminaro dienos prabėgo akimirksniu. Įgytos žinios, geroji mokytojų patirtis iš visos ES, įspūdingi EP pastatai ir pats Briuselio miestas paliko daug įspūdžių, kuriais ir norime pasidalinti.

MEPA mokytojų vardu,
Rugilė Paulauskaitė-Pranaitė
Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

#EPAmbassadorSchools @EPAmbassadorSchools #MEPALietuva

Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla