Marijampolės PRC paminėta Europos kalbų diena

Šios dienos tikslas – ugdyti pasididžiavimą savo gimtąja kalba ir literatūra, skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę. Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus kalbų mokytojos Jurgita Schroeder ir Jolita Vičkačkienė AMg21-2, KRg20-1, PBg20-1, ASMg20-1 grupių mokiniams vedė integruotą lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos pamoką: „Ką aš žinau apie Europos kalbų dieną? Mokytojos priminė, kad centro mokiniai ir mokytojai jau keletą metų aktyviai dalyvauja projekte MEPA, kurio tikslas gilinti žinias apie Europos Sąjungą. Integruotoje pamokoje mokiniai dalyvavo protų mūšyje apie ES, atliko aktyvias komandines užduotis. Įtrauki mokymosi aplinka ir interaktyvios užduotys išpildė mokinių ir mokytojų lūkesčius

Marijampolės profesinio rengimo centras