Kauno taikomosios dailės mokykla tęsia darbą

Jau antrus metus Kauno taikomosios dailės mokykla dalyvauja „Mokyklos– Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) (www.mepalietuva.eu) programoje. Programos tikslas – ugdyti aktyvius jaunuosius europiečius, pristatyti moksleiviams Europos Sąjungos poveikį ir naudą įvairioms gyvenimo sritims bei skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais. Ši programa, skirta vyresnių klasių moksleiviams, vykdoma visose ES šalyse 2021m., įgyvendinant šį projektą, nuotoliniu būdu, mokykloje vyko šie renginiai: Tarptautinės žmogaus teisių dienos minėjimas, diskusija ,,ES mūsų kasdieniame gyvenime”, plakatų konkursas ,,Europa – tai mes”, paskaita, protmūšis ,,ES mūsų kasdieniame gyvenime”. Taip mokytojai vedė 22 pilietiškumo, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos, matematikos, ekonomikos pamokas, naudojant MEPA mokymosi medžiagą ir mokymo modulius. Projektinės veiklos metu 283 mokyklos 9-12 kl. mokiniai susipažino su ES teikiama nauda mūsų valstybės piliečiams, Žaliojo kurso svarba Europai, planuojamas ES iniciatyvas ir programas, Europos Parlamento vaidmenį.
Informacijos apie ES, kiekvienas KTDM bendruomenės narys, gali rasti ir mokyklos bibliotekoje įrengtoje lentynoje.
Šiais mokslo metais mokykla ir toliau įgyvendins šią programą, skatins mokinius domėtis Europos aktualijomis, būti pilietiškais.

Kauno taikomosios dailės mokykla