Juodupėnai skaičiavo savo žingsnius žalesnio miesto link…

Žydinčios pievos, kuriose skraido drugeliai ir bitės, miškai, kuriuose gyvena paukščiai ir šikšnosparniai, – mūsų planetoje yra daugybė gyvybės rūšių. Jų visuma ir yra biologinė įvairovė. Mus supa subtilus tarpusavyje sąveikaujančių gyvų organizmų tinklas, kurio dalis esame. Taigi, jį ginti ir saugoti yra mūsų visų darbas. I ir IIg kl. mokiniai to mokėsi pilietiškumo pamokose, keliaudami 52 žingsnius žalesnio miesto link. Mokomoji priemonė, kurią sukūrė už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella, išties naudinga. Supratome, kad gamtai turi likti vietos net užstatytose teritorijose. Daugiau nei pusėje Europos sostinių yra ES saugomų gamtos teritorijų tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų. 80 proc. Europos buveinių yra prastos būklės. Drastiškai didėja dirbamos žemės dykumėjimas. Susipažinę su Europos Komisijos pasiūlytu ir Europos Parlamento priimtu Gamtos atkūrimo reglamentu, supratome, kad jis yra labai svarbus, siekiant užkirsti kelią klimato kaitai ir biologinės įvairovės nykimui.

Rokiškio r. Juodupės gimnazija