Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos

Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų mokyklos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Dalyvavimas ir pokyčių inicijavimas bendruomenėje – tai ypač svarbi ugdomosios veiklos sritis, skirta praktiniams mokinių gebėjimams ugdytis. 2020 m. rugsėjo 16 ir 24 d. Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistams vyko pilietinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai „Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos“, kuriuos organizavo ir vykdė Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos pavaduotoja Giedrė Valaitienė. Projekte dalyvavo du šimtai 14-19 metų gimnazistai. Projekto tikslas- paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Pokalbių, diskusijų, aktyvių veiklų metu gimnazistai mokėsi geriau pažinti save, aplinkinius, pažvelgti į visuomenę, valstybę aktyvaus ir atsakingo piliečio akimis.
Aistė Šiukštaitė, III a kl.

Panevėžio „Minties“ gimnazija