Jaunimas jaunimui – galimybė Europos Sąjungoje

Jaunimas ir Europos Sąjunga. Kas juos sieja? Ar įmanoma keliauti nemokamai? Kaip atrasti tikrąjį save ir savo stipriąsias savybes? Kaip susirasti draugų iš užsienio? Klausimai, kurių atsakymai buvo pristatyti lapkričio 6d. 16:00 Teams platformoje.
Jaunimo Europos Komandos organizuotame virtualiame susitikime buvo pristatyta nemažai organizacijų, kurių tikslai yra padėti įvairaus amžiaus žmonėms, ypač jaunimui, savanoriauti ar įgyti darbo praktikos užsienyje.
Viena iš aptartų organizacijų Erasmus+ programa. Jaunimo Europos komanda pasidalino naujų patirčių, susipažįstant su kitataučiais bei įgaunant žinių apie svetimos šalies kultūrą, svarba.
Taip pat pristatytas Europos solidarumo korpusas, skirtas jaunimui savanoriauti ar dirbti užsienyje, tokiu būdu įgaunant daugiau patirties bei praktikos.

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija