Jaunimas – istorinių laikmečių pasirinkimuose

Gruodžio 17 d.,12 klasės mokiniai, istorijos pamokoje: “Jaunimas – istorinių laikmečių pasirinkimuose“, aiškinosi, kaip suprantama savanorystė skirtingais istoriniais laikmečiais: Patriotizmas tarpukario Lietuvoje, kolaboravimas su sovietine ir nacistine okupacine valdžia, partizaninis karas ir savanoriška veikla Europos solidarumo korpuse. Martynas Balsys pasidalijo prisiminimais apie dalyvavimą archeologinėje ekspedicijoje ieškant partizanų bunkerių Platelių apylinkėse. Pamokos metu buvo pristatytos jaunimo savanoriškos veiklos galimybės Europos Solidarumo korpuse. Ši veikla gali būti vykdoma įvairiausiose srityse: švietimo ir mokymo, pilietybės ir demokratinio dalyvavimo, aplinkos ir gamtos apsaugos, migracijos, kultūros ir daugelyje kitų sričių.

Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija