Integruotos pamokos apie ES vertybes

Gruodžio 21d. Plutiškių gimnazijos MEPA jaunųjų ambasadorių komanda su istorijos mokytoja E. Jūriene vedė integruotas pamokas į pilietiškumo pagrindus IIG klasei ir istoriją IVG klasei ,,Europos vertybės”.
Pamokų metu buvo pristatomas svarbiausios ES vertybės bei jų apsaugos ir puoselėjimo būdai. Taip pat akcentuojama, kokie dokumentai reglamentuoja žmogaus teises. Buvo diskutuojama, kad ES egzistuoja daugiakalbystė ir kultūrų įvairovė. Yra 24 kalbos ir Europos Parlamente galima kalbėti gimtąja kalba. Mokiniai stebėjo Europos Parlamento posėdį, kuris buvo vedamas skirtingomis kalbomis. Paliestos ir lygių galimybių aktualijos, ar suteiktos lygios galimybės oriai gyventi visiems? Aptartos pabėgėlių problemos, jų gyvenimo sąlygos Ruklos pabėgėlių centre. Mokiniai, išklausę pranešimą, aktyviai įsitraukė į diskusiją apie Europos Parlamento veiklų svarbą, atliko testą ir turėjo galimybę įsivertinti savo žinias. Bendru sprendimu nutarta, jog ES – tai vertybių sąjunga, kurioje egzistuoja pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė ir įstatymų viršenybė. Gimnazistai bendrai nutarė, kad yra dar nemažai temų, kurias įsisąvinti ir pagilinti.

Plutiškių gimnazija