Hello around the world

Europos kalbų dieną Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijoje skambėjo daina „Hello around the world“, kurią atliko II A ir II B klasių mokiniai. Anglų kalbos pamokose mokiniai sveikinosi įvairiomis kalbomis, pristatė savo parengtas prezentacijas apie Europos šalių kalbas, tradicijas ir kitus įdomius faktus apie šalis. Anglų kalbos pamoka buvo skirta daugiakalbystei ugdyti, kultūriniam akiračiui plėsti. Mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo pamokoje, atliko įvairias užduotis, gilino žinias bei plėtė akiratį.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija