Greetings in different languages

Rugsėjo 26 dieną visa Europa švenčia Europos kalbų dieną. Šią dieną Aleksandro Puškino gimnazijos 2 ir 4 klasių mokiniai paminėjo mokydamiesi pasisveikinti įvairiomis kalbomis. Anglų kalbos pamokos metu skambėjo Hello, Hola, Bonjour, Shalom…
Pamokos tikslas – priminti mokiniams kalbų mokymosi svarbą, ugdyti daugiakalbystę, tarpkultūrinį supratimą bei komunikacinius gebėjimus.
Mokiniai išmoko naujų žodžių bei įtvirtino savo žinias atlikdami kalbėjimo užduotis apie šalis, vėliavas.
Visi mokiniai labai noriai dalyvavo pamokoje, stropiai atliko užduotis, sužinojo daug naujų dalykų.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija