Gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Kartu geriau, lengviau ir efektyviau“ veiklose

Lapkričio 22 – 26 dienomis gimnazijos I–II g klasių mokinių komanda kartu su Lenkijos Peremyšlio miesto Julijaus Slovackio vardo licėjaus mokinių komanda vykdė Lietuvos – Lenkijos tarptautinio mokinių mobilumo projektą ,,Kartu geriau, lengviau ir efektyviau“, finansuotą iš Europos socialinio fondo lėšų, kurio tikslas – tarpkultūrinio dialogo pagrindu skatinti aktyvų, sveiką ir turiningą mokinių užimtumą, lavinti sveikos mitybos bei sveikos gyvensenos įgūdžius, ekologinį sąmoningumą, informacinį raštingumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, socialinių bei kalbinių kompetencijų ugdymąsi.

Pirma projekto veiklų diena prasidėjo pažintimi neformalioje aplinkoje ir Lietuvos bei Lenkijos švietimo sistemų, gyvenamųjų vietovių, mokyklų pristatymais bei edukacine pažintine ekskursija po Dzūkijos sostinę Alytų. Antrą dieną svečiai lankėsi Vilniuje: susipažino su sostinės senamiesčiu, užkopę į Gedimino pilį grožėjosi miesto panorama, stebėjo Lietuvos kariuomenės paradą, skirtą Lietuvos kariuomenės dienai pažymėti. Trečią dieną mokyklų komandos lankėsi Kurnėnų mokykloje, kur klausėsi įdomaus Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Laimutės Zavistauskienės pasakojimo apie šios unikalios lietuviškos mokyklos atsiradimą, jos steigėją, Amerikos lietuvį Lauryną Radziukyną. Daug neišdildomų įspūdžių paliko dailyraščio rašymo žąsies plunksna „Žąsį pasikinkęs baltą dirvą aria…“ edukacija. Dienos veiklos toliau tęsėsi gimnazijoje – projekto dalyviai dirbdami grupėse Pixton programa kūrė komiksus tema ,,Šalių įžymių žmonių pažintis“, laisvalaikį leido gimnazijos sporto salėje, dalyvaudami jaunųjų šaulių organizuotose ,,Taikliosios akies“ varžybose, prie arbatos diskutuodami apie sveiką mitybą ir gyvenseną, ekologines problemas, kūrė idealios dietos brošiūrą. Kitomis dienomis aktyviai dalyvavo praktiniame seminare – susitikime su sveikos mitybos specialistais, susipažino su lietuviška virtuve, patys gamino ir ragavo dzūkų mėgstamą patiekalą – bulvines bandas ant kopūsto lapo. Lankydamiesi dar viename mieste, Druskininkuose, projekto dalyviai susipažino su miesto architektūra, M. K. Čiurlionio darbais, jo gyvenimo istorija, sveikatinosi ragaudami natūralaus mineralinio vandens.

Dalyvaudami įvairiose edukacinėse veiklos, lankydami istorinius miestų objektus mokiniai ir mokytojai susipažino su mūsų šalies istorija, papročiais, tradicijomis, kultūriniu paveldu, stiprino tarpkultūrinį dialogą, ugdydamiesi ekologinį ir informacinį raštingumą gilino sveikos mitybos bei gyvensenos, anglų kalbos žinias, patyrė daug teigiamų emocijų, neišdildomų įspūdžių. Projekto veiklų savaitė baigėsi nuveiktų darbų bei įgytos patirties ir išgyventų emocijų aptarimu, diskusijomis.

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija