Gamtamokslinė konferencija „Klimato kaita“

Gamtamokslinė konferencija „Klimato kaita“

Kovo 20 d. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje vyko gamtamokslinė konferencija „Klimato kaita”, kurioje dalyvavo I – II gimnazijos klasių moksleiviai. Visam pasauliui, ne tik Europai rūpi daugybė temų. Ypač dažnai kalbama apie klimato kaitą. Beje, tai Kokybės krepšelio projekto veiklų (geriausių geografijos, biologijos ir chemijos gimnazinių darbų) pristatymas. Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Lietuvoje pasaulinės Žemės dienos metu kiekvienas turėtume pagalvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą nukreipti tų problemų sprendimo linkme. Mūsų maži ir, atrodytų, nežymūs darbai padeda tausoti nuolat senkančius Žemės išteklius. Naudojant šiuos išteklius teršiamas oras, gausėja kenksmingų dujų išmetimas į atmosferą, dėl ko šyla mūsų planetos klimatas, pradeda tirpti ledynai amžino įšalo zonose. Todėl Žemės dieną ir buvo pasirinkta kalbėti svarbiomis gamtai temomis.
Gimnazistai, ruošdami pranešimus, į klimato kaitą pažvelgė geografo, biologo ir chemiko akimis. Paruoštų pranešimų temos įvairios. Vakarė Šablinskaitė (III a kl.) pristatė klimato kaitos priežastis. Emilijos Šeikytės (II b kl.) paruoštas skaidres apie energetiką aptarė bei komentavo Gabija Vadišiūtė (II b kl.).Adrija Zajančkauskaitė (II b kl.) išvardijo klimato kaitos pasekmes. Įvairių valstybių politinius sprendimus klimato kaitai mažinti aptarė Edgaras Petrėnas (I b kl.) ir Gustas Kutikovas (I b kl.) Su grupės mokinių atliktu tiriamuoju darbu ,,Aplinkos oro kokybės nustatymas ir įvertinimas kerpėmis” supažindino Maria Rzezniczak (III b kl.) ir Greta Mikutavičiūtė (III b kl.). Apie klimato kaitos įtaką įvairioms gyvūnų rūšims, invazinių gyvūnų atsiradimą ir paplitimą pranešimus skaitė II a klasės gimnazistės: Anastasija Rybakova apie kanadinę audinę, Vera Plotnikova – apie rainuotąjį vėžį. Moksleiviai noriai dalyvavo Adrijaus Asačiovo (II b kl.) paruoštoje viktorinoje apie meldinę nendrinukę. Viktoriną vedė Karolis Gika (II b kl.). Diana Balčiūnaitė (I b kl.) ir Kamilė Novotorova (I b kl.)pateikė informaciją apie medžiagas, turinčias įtakos šiltnamio efektui ir klimato kaitai. Mantas Jakseboga (I b kl.) pristatė bendrą I b kl. mokinių atliktą tiriamąjį darbą ,,Aplinkos teršimo automobilių išmetomis medžiagomis vertinimas”. Mokiniai skaičiavo, kokį CO kiekį išmeta transporto priemonės tose gatvėse, kuriomis jie eina į mokyklą ir iš jos.
Mokinių pranešimai ir tiriamieji darbai atskleidė jų gebėjimus, sąmoningumą, dalykines žinias. Tokios konferencijos – gera patirtis moksleiviams. Kiekvienas dalyvavęs konferencijoje sužinojo ką nors naujo ir galėjo pamąstyti apie aplinkos pokyčius, žmogaus įtaką.
Chemijos mokytoja Birutė Bazarienė
Nuotraukos autorės

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija