Europos vidury yra tokia šalis…

Kovo 10 dieną, artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos trečiokai ir ketvirtokai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis Jolanta ir Lina organizavo lietuvių kalbos pamoką, skirtą apžvelgti Lietuvos istorinį, kultūrinį paveldą. Pirmiausia su mokiniais vyko pokalbis apie Kovo 11-ąją, kuo ši diena mums svarbi, po to buvo prisiminta, kada Lietuva įstojo į ES, kurioje Europos vietoje mūsų šalis yra. Buvo kalbama, kad Lietuva yra viena iš ES šalių, turinti seną, garbingą istoriją ir turtingą paveldą, kuriuo galime didžiuotis. Pamokos metu su mokiniais buvo diskutuojama, kuo Lietuva savo istorija, tradicijomis ir papročiais panaši į kitas ES šalis ir kuo skiriasi. Buvo kalbama apie Lietuvos regionų ypatumus, mokiniai bandė atspėti, ką reiškia archajiški žodžiai, iš kokių kalbų jie atkeliavo į lietuvių kalbą. Šia virtualia pamoka ne tik buvo paminėta artėjanti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, bet ir apžvelgta Lietuvos kultūra bendrajame ES šalių kontekste.

Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija