Europos savaitė Kauno taikomosios dailės mokykloje

Šią savaitę 10-12 klasių mokiniai klasės valandėlių metu su grupių vadovėmis A.Bartuliene, E.Jasaitiene, J. Liekiene, J.Maceiniene diskutavo tema „Europos vertybės“. Susitikimų metu įtvirtinto žinias apie demokratiją, pagarbą, žmogaus orumą, teisės viršenybę, lygybę, pagarbą žmogaus teisėms, kitos tautybės žmonėms, įgytas istorijos, geografijos, pilietiškumo, etikos pamokose . Europos savaitės metu įgytas žinias mokiniai apibendrino mokytojų I.Vasiliauskienės ir E.Lasauskienės vestoje integruotoje istorijos- geografijos pamokoje „Kas yra ir kaip veikia ES?“. Savo žinias 10-12 klasių mokiniai pademonstravo protmūšyje. Dalyviams teko prisiminti svarbiausias ES istorijos datas, veiklos principus, vertybes, svarbiausias ES institucijas.
Sveikiname mokinius, viktorinos laimėtojus: E.Vainauskaitę, S.Nepaitę, R.Steponavičiūtę

Kauno taikomosios dailės mokykla