Europos Sąjungos vertybė – žmonių lygybė

2020m. gruodžio 14-18d, prieš karantininės žiemos atostogas, 9-10 klasių mokiniams buvo pravesta 10 pamokų, o 2021m. sausio 4-8d. 12 kalsių mokiniams- 4 diskusijų pamokos tema ,,Europos Sąjungos vertybė-žmonių lygybė”, kurių metu buvo aptartos įvairios temos. Diskusijos klausimai buvo orientuoti į Europos Sąjungą ir žmogaus teises. Šių pamokų metu buvo žaidžiamas “Kahoot”, kuriame mokiniai palaikė vieną ar kitą pusę, vyko smagios diskusijos. Pokalbio metu daugiausia emocijų sukėlė klausimai apie protestus Lenkijoje ir aborto (ne)moralumą. Vienpusiai atsakymai vyravo rasinės diskriminacijos ir homofobijos temose. Man, žmogaus teisių ginėjai ir stiprių nuomonių mokinei, buvo įdomu išgirsti priešingas nuomones, jų argumentavimą, racionaliai pasiginčyti. Diskusija parodė, jog visuomenė auga tolerantiškesnė nei ankščiau, yra linkusi padėti integruotis ir mažumoms, ginti jų interesus. Tiesa, net ir auganti karta nesukurs utopiškos ir ,,visiškai lygios” visuomenės. Kiek žmonių tiek ir nuomonių, tačiau lengva pastebėti jog visi yra pasirengę ieškoti kompromisų.
Už pravestas pamokas dėkojame 12 klasių mokiniams, jauniesiems ambasadoriams, Benediktui Žemaičiui ir Gabijai Daniusevičiūtei.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija