Europos Sąjunga – kas tai?

EUROPOS SĄJUNGA – KAS TAI?

Lapkričio 8 d. Jaunimo Europos komandos narė Ūla Čiočytė, 1b klasei pravedė įžanginę pamoką apie Europos Sąjungą: „Europos Sąjunga – kas tai?”. Pamokoje buvo kalbama apie:

• Europos Sąjungos istoriją;
• Vertybes;
• Tikslus;
• Institucijas (Europos Parlamentą, Europos Komisiją, Europos vadovų tarybą);
• Galimybes jaunimui (Erasmus+, DiscoverEu, Europos Solidarumo korpusą, jaunimo Europos komandą);

Pamokos metu mokiniai įdėmiai klausėsi, uždavė klausimų bei mėgino patys komentuoti ir išreikšti savo mintis. Žinių užtvirtinimui buvo sužaistas KAHOOT žaidimas, kuriame mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo.

Džiugu, kad galima dalintis Europos Sąjungos žinute su kitais!

#MepaLietuva #MepaVarėna #jekjek

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija