Europos Parlamento rinkimai

Pamoka apie Europos Parlamentą ir rinkimus yra svarbi siekiant suprasti Europos Sąjungos (ES) veikimą ir jos demokratinius procesus, todėl buvęs ,,Ąžuolyno” gimnazijos mokinys, Jaunimo Europos komandaos narys Ainaras Butkus pasirinko mums padėti ir aptarti šią temą plačiau. Štai ką išmokome: pirmiausia, Europos Parlamentas yra unikalus tuo, kad jo narius tiesiogiai renka ES piliečiai, taip užtikrinant demokratinį atstovavimą ES lygmenyje. Europos Parlamentą sudaro 705 nariai, kurie yra renkami penkerių metų kadencijai. Jie atstovauja 27 ES valstybių narių piliečius ir yra suskirstyti į frakcijas pagal politines pažiūras, o ne pagal tautybę. Parlamentas dirba trijuose pagrindiniuose miestuose: Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge.
Europos Parlamento rinkimai vyksta kas penkerius metus, ir kiekviena valstybė narė turi savo atstovų skaičių, kuris priklauso nuo gyventojų skaičiaus. Svarbu pabrėžti, kad šie rinkimai yra svarbi demokratinio proceso dalis, leidžianti piliečiams tiesiogiai dalyvauti ES valdyme. Pamokos pabaigoje, Ainaras visus mokinius, sulaukusius 18 metų, paskatino išreikšti savo nuomonę ir balsuoti birželio 6-9d. Europos Parlamento rinkimuose.
Ačiū Ainarui!

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija