Europos kalbų diena

Europos kalbų diena Panevėžio „Minties“ gimnazijoje
Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena, kurią 2011 m. paskelbė Europos Taryba. Mokydamiesi siekti tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir supratimo, ugdydami pagarbą visoms Europos kalboms Panevėžio „Minties“ gimnazijos užsienio kalbų mokytojai pakvietė mokinius pasitikrinti žinias tarpklasinėje viktorinoje apie kalbas. Norėdami pabrėžti kalbų savitumą, pamokų metu ir atliekant namų darbus, mokiniai rinko ir užrašinėjo įžymių žmonių (J. G. Cezario, A. Einšteino, S. Cveigo ir kt.) mintis. Surinktos ir kūrybiškai pateiktos mintys bei citatos papuošė didelę gimnazijos sieną. Priminėme visiems, jog kalbos atveria duris!
S. Šakienė, A. Sučylienė

Panevėžio „Minties“ gimnazija