Europos dienos renginiai Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje

Gegužės 9-tajai dienai paminėti Šiaulių ,,Romuvos” gimnazijos MEPA jaunieji ambasadoriai organizavo renginių ciklą gimnazijos mokiniams.
Renginių metu buvo pristatyta Europos Sąjungos istorija, svarba bei aktualumas kiekvieno piliečio kasdienybėje. Buvo patikrintos ir praplėstos dabartinės mokinių žinios apie Europos Sąjungą. Taip pat, mokiniai supažindinti su jų pačių galimybėmis ES — ,,Erasmus+” ir ,,Europos Solidarumo Korpusas” — patirtys, kurios suteikia galimybę pamatyti pasaulį, pažinti tradicijas, kitataučius ir išbandyti įvairias savanorystes.
Renginių ciklas suteikė naujų perspektyvų jauniems, gabiems piliečiams, kurie ateityje turės žinių ir noro VEIKTI.

Šiaulių „Romuvos“ gimnazija