Europarlamentaro L. Mažylio vizitas Žiburyje

Europarlamentaro vizitas Žiburyje

Kovo 4 dieną Prienų „Žiburio” gimnaziją aplankė garbus svečias, Europos Parlamento narys profesorius Liudas Mažylis. Profesorius vedė paskaitą „Kovo 11 ir valstybingumas”. Renginyje buvo aptariamos tokios temos kaip: Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metu, Molotovo-Ribentropo paktas, Baltijos kelias, Kovo 11. Taip pat supažindino mus su ypač dominančia patirtimi ieškant Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklausomybės paskelbimo akto orginalo. Mepa komandos ambasadoriai taip pat gavo progą padiskutuoti su profesoriumi jiems kylančiais klausimais. Komanda iškėlė klausimą : Kaip ES institucijos, pavyzdžiui Europos Parlamentas ir Taryba, veikia ir priima sprendimus tokiu metu kai reikia juos priimti labai greitai? Liudas Mažylis įvertino iškeltą klausima kaip itin gerą ir davė puikių žinių apie ES institucijų veiklą, eigą, sklandumą šiuo negandų metu. Mepa komanda džiaugiasi gavus galimybę dalyvauti tokiame pasaulėžiūrą plečiančiame renginyje.

 

Prienų „Žiburio“ gimnazija