ES teikiamos galimybės jaunimui

Anglų kalbos pamokoje šiandien (11-16) ne tik sužinojome daugiau apie Europos Sąjungos valiutą – eurą ir pasitikrinome savo žinias viktorinoje, bet ir išsiaiškinome, kokias galimybes studentams ir moksleiviams atveria EU administruojama Erasmus programa. Kai kurie jau esame dalyvavę Erasmus projektuose ir žinome, kiek naudos asmeniniam tobulėjimui tai gali suteikti. Jaučiamės dar labiau motyvuoti pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis jaunimui. II a klasė mokiniams pamoką vedė anglų k. mokytoja Jovita Žilinskienė.
Ekonomine ir pinigų sąjunga susieja ES šalių ekonomiką – įgyvendinama koordinuota ekonominė ir fiskalinė politika, finansų įstaigoms skirtos suderintos taisyklės, bendra pinigų politika, taip pat naudojama bendra valiuta euras. Tai veiksminga priemonė, kuria siekiama darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, socialinio teisingumo ir finansinio stabilumo. Tačiau nors siekiant sustiprinti ekonominę ir pinigų sąjungą pastaraisiais metais buvo vykdomos svarbios institucinės reformos, pastangas reikia dėti toliau.
Gabrielė Petrušytė, jaunoji MEPA ambasadorė.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija