Diskusija „Ką man reiškia Lietuva“

Kovo 4 dieną mūsų gimnazijos MEPA jaunesnieji ambasadoriai kartu su „Gabijos“ draugovės skautais dalyvavo diskusijoje su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, Europos Parlamento nario asistentu Martynu Norbutu. Kalbėjome tema „Ką man reiškia Lietuva“. Šiandienos situacijoje kiekvienas apgalvojome, ką mums reiškia ir Lietuva, ir Europa, ir visas pasaulis. Martynas pasakojo, kad Lietuva nors ir labai mažytė Europos Sąjungos dalelytė, bet labai svarbi ir reikšminga. Prisiminėme, kada ir kaip įstojome į Europos Sąjungą. Gimnazistai pasisakė, kaip jaučiasi šiandien gyvendami laisvoje nepriklausomoje šalyje, o kažkur visai netoli vyksta karas. Pateikė klausimų, ar mums reikia ko nors bijoti? Kuo gali baigtis ši situacija? Ar reikia stiprinti Lietuvos kariuomenę? Jei taip, tai kaip? Martynas patikino, kad bijoti nereikia, mes Europos Sąjungoje ir mus saugo NATO. Ateinančios šventės proga Martynas palinkėjo Lietuvai stiprybės, klestėti, jaustis nepalaužiamiems ir tikėti mūsų šalimi.
Skautas E. Žioba, MEPA jaunesnioji ambasadorė A. Gelžinytė

Panevėžio „Minties“ gimnazija