Debatai Juodupės gimnazijoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Kovo 10 diena Juodupės gimnazijoje prasidėjo debatais „Būti pilietiškam. Lengva ar sunku?“, kuriuos moderavo istorijos mokytoja Rima Šimėnienė. Tai pilietiškumo projekto „Lietuva mano širdyje!” IV iššūkis. Į susitikimą su vyresniųjų klasių mokiniais atvyko europarlamentaras Juozas Olekas. Pusryčių arbata su svečio saldžiomis vaišėmis neprailgo. Europarlamentaras papasakojo, koks buvo jo kelias politiką. Mokinius domino, ką patirtį turintis politikas, gali patarti šiuolaikiniam jaunimui, kuris kartais
sunkiai išeina iš savo komforto zonos ir nenori ne tik dalyvauti pilietinėse veiklose, bet kartais ir
mokymuisi neranda laiko. Svečias ragino vaikus nebijoti išsakyti savo nuomonę, mokėti ją argumentuotai apginti,dalyvauti diskusijose, mokytis viešojo kalbėjimo, visada domėtis savo bendraamžių gyvenimu, rasti laiko savišvietai. Aktyviai dalyvauti renginiuose, naudotis demokratinės valstybės suteiktomis teisėmis (#
mepaLietuva) Antra susitikimo dalis buvo skirta Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti, į kurią susirinko 5 – 8 kl., I –IVg kl. mokiniai ir mokytojai. Šventė prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu, susirinkusius sveikino europarlamentaras Juozas Olekas, gimnazijos direktorė
Dainora Mineikienė, pradinių klasių mokinių choras ir gimnazijos duetas Eva Bieliūnaitė ir Nojus Juchna,vadovaujami muzikos mokytojos A. Trasykės. Šventės metu Euroscolos diplomus europarlamentaras įteikė MEPA komandai, padėkų raštais ir saldžiomis partnerių dovanėlėmis buvo apdovanoti aktyviausi
pilietiškumo projekto „Lietuva mano širdyje!” I ir III iššūkio dalyviai bei rajoniniame 5 klasių istorijos konkurse „Aš myliu Lietuvą!“ dalyvavusi ir III vietą užėmusi penktokų komanda.

Rokiškio r. Juodupės gimnazija