Burtažodis „Žiedinė ekonomika

Kovo 26 d. MEPA projekto pokalbių kambaryje „Trumpai drūtai apie ES“ vyko susitikimas su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Europarlamentaras su gimnazistais kalbėjosi apie žiedinę ekonomiką.
Svečias labai informatyviai ir išsamiai papasakojo, kas slypi po burtažodžiu „žiedinė ekonomika“, kodėl nuo linijinės ekonomikos būtina pereiti prie žiedinės. Jau dabar reikėtų trijų planetų, jei kiekvienas žmogus vartotų tiek, kiek vidutiniškai suvartoja vienas ES pilietis. Vieniems marškinėliams pagaminti reikia apie 2,7 tūkst. litrų geriamo vandens, o žmogus tiek geriamo vandens suvartotų per 2,5 m. 10 proc. viso pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio išskiria drabužių ir avalynės pramonė. Kasmet Europos Sąjungoje susidaro apie 2,5 mlrd. tonų atliekų, iš jų – 88 mln. tonų maisto atliekų. Lietuvoje kasmet susidaro apie 5 mln. tonų atliekų, iš jų – 80 tūkst. tonų maisto atliekų. Kasmet Europoje susidaro apie 25,8 mln. tonų plastikinių atliekų. Per metus lietuviai išmeta tiek plastiko, kiek sveria net 4 Vilniaus televizijos bokštai. O kur dar elektros ir elektronikos atliekos?! Todėl išeitis iš susidariusios padėties yra žiedinės ekonomikos įgyvendinimas. Žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą. Ypatingas dėmesys skiriamas daug išteklių reikalaujantiems sektoriams, susijusiems su elektronika, plastiku, tekstile ir statyba.
Pateikti faktai ir skaičiai ne vieną gimnazistą privertė susimąstyti apie savo indėlį mažinant atliekas, pakartotinį produktų naudojimą ir taisymą, perdirbimą bei darnų vartojimą.

Anykščių Jono Biliūno gimnazija