“BALSUOJAM” Radviliškyje

2020 metų vasario 3 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos trečiokai dalyvavo vaidmenų žaidime “Balsuojam!“ ir išbandė save daugiašalių derybų aplinkoje. Mokiniai svarstė aktualius Europos žmonėms klausimus – cukraus vartojimo reglamentavimas, plastikinių pakuočių naudojimas, gyvulininkystės įtaka oro kokybei ir mėsos vartojimas. Diskusijos ir skirtingų pozicijų derinimas suteikė žinių kaip priimami teisės aktai Europos Sąjungoje. Vaidmenų žaidimas “Balsuojam!” suteikia galimybę moksleiviams išbandyti savo daugiašalių derybų aplinkoje. Tapdami skirtingų šalių ir politinių pažiūrų europarlamentarais trumpam laikui, turėdami sprendimo reikalaujančią problemą, kurią būtinai turi išspręsti nepaisydami skirtumų, žaidimo dalyviai mokosi kompromiso meno, ieško būdų sutaikyti skirtumus ir kompensuoti galimus praradimus.
Ana Savickienė istorijos mokytoja

Radviliškio Lizdeikos gimnazija