,,Auksinė gilė”

Renginys ,,Auksinė gilė” yra ypatinga šventė, skirta pagerbti ryškiausius ir talentingiausius Klaipėdos ,,Ąžuolyno” gimnazijos mokinius. Šiame renginyje įteikiami apdovanojamai mokiniams, kurie pasižymėjo akademiniais pasiekimais, kūrybiškumu, sporto laimėjimais bei aktyviu dalyvavimu mokyklos ir bendruomenės gyvenime. ,,Auksinė gilė” simbolizuoja tvirtumą, augimą ir potencialą, kurį savyje nešioja kiekvienas jaunas talentas. Renginys yra tiesiogiai susijęs su Europos Sąjunga per jos pamatines vertybes ir programas, kurios skatina švietimą, mokymąsi visą gyvenimą bei jaunimo įsitraukimą. ES remia ir finansuoja įvairias iniciatyvas, skirtas švietimo kokybės gerinimui ir mokinių bei mokytojų profesiniam tobulėjimui. Pavyzdžiui, programos „Erasmus+“ dėka mokiniai ir mokytojai gali dalyvauti tarptautinėse mainų programose, kurios praturtina jų patirtį, skatina kultūrinį supratimą ir suteikia galimybių mokytis iš kitų Europos šalių patirčių. Renginio metu taip pat pabrėžiama, kaip svarbu yra mokinių indėlis į bendruomenės gyvenimą ir socialinę atsakomybę. Tai atspindi ES siekį skatinti solidarumą, socialinę integraciją ir pilietinį aktyvumą, kurie yra esminiai tvarios ir klestinčios Europos visuomenės komponentai. ,,Auksinė gilė” yra ne tik mokinių pasiekimų pripažinimas, bet ir ES vertybių bei tikslų atspindys, skatinantis jaunus žmones siekti aukštų tikslų ir aktyviai dalyvauti Europos bendruomenės gyvenime.

Didžiausias demokratijos išbandymas jau šį savaitgalį, Europos Parlamento rinkimai.

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija