2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas

Atsiliepdami į kvietimą, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 5–7 klasių mokiniai kartu su socialine pedagoge Svietlana Mickuviene pakalbėjo apie savo artimiausią aplinką, ten, kur gyvename. Diskutavome: ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Kadangi šių metų Tolerancijos dienos ženklas namas – aptarėm tai, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje. Tačiau kartais žmonių skirtingumas sukelia kitiems pyktį. Kiekvienas iš mokinių atliko kūrybinį darbą „Namas, kuriame gyvena Tolerancija“.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija