12 žvaigždžių – 12 kilometrų

12 žvaigždžių – 12 kilometrų
Gegužės 2 d.  po pamokų, nepabūgę net lietaus, grupė Anykščių Jono Biliūno gimnazijos mokinių iškeliavo į žygį į Būdragaidžio gamtinį rezervatą. Šis žygis skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai paminėti bei susipažinti su saugoma teritorija. Į Būdragaidžio rezervatą mus lydėjo Anykščių regioninio parko ekologas Simas Aštrauskas. Jis papasakojo apie Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą Natura 200, kuris apima vertingiausias natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypač svarbios visos Europos biologinei įvairovei. Teisinis Natura 2000 pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Remdamasi Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatomis, ES užtikrina, kad visos šalys vykdytų tuos pačius teisinius įsipareigojimus saugodamos Natura 2000 teritorijas. Siekiant užtikrinti palankią saugomų vertybių apsaugos būklę, Natura 2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti, taikant subalansuotas teisines, administracines, gamtotvarkos planavimo, sutartines ir kitas aktyvias priemones.
Ekologas Simas taip pat papasakojo ir apie Būdragaidžio gamtinį rezervatą, kuris įsteigtas siekiant išsaugoti Kurklių miške esančio Būdragaidžio liūninio tipo ežerėlio, aplinkinių miškų ir smiltyninių bei stepinių pievų kompleksą su natūralia upelio atkarpa ir saugomų rūšių augalija. Būdragaidžio gamtinis rezervatas užima 63,2 ha plotą. Tai griežčiausiai saugoma kraštovaizdžio teritorija, kur draudžiama bet kokia ūkinė ir rekreacinė veikla.
Po lietaus išlindusi saulutė mus šildė, miškas kvepėjo ir alsavo gaiva, o ant keliukų kupstais augo bobausiai, čia pat skardžiai kukavo gegutė. Jaukus, įdomus ir smagus pokalbis vyko žygiuojant po Anykščių šilelį. Nors išeidami į žygį, galvojome, kad Europos Sąjungos vėliavoje yra dvylika žvaigždžių, todėl ir mes nužygiuosime dvylika kilometrų, tačiau buvo nueita kur kas daugiau kilometrų. Dėkojame geografijos mokytojai Inai Gailiūnienei ir ekologui Simui Aštrauskui už įdomų ir informatyvų pasakojimą. Šis žygis suteikė galimybę iš arčiau susipažinti su saugoma teritorija, gerai ir naudingai praleisti laiką ir išbandyti savo ištvermę.

Anykščių Jono Biliūno gimnazija